Strona główna » Organy szkoły » Rada Pedagogiczna użytkownik: gość
Szkoła Podstawowa nr 2
  O szkole
  Obwód szkoły
  Aktualności
Organy szkoły
  Dyrektor
  Rada Pedagogiczna
  Kadra pedagogiczna
  Komisje stałe RP
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
Prawo szkolne
  Statut szkoły
  Programy nauczania
Sprawozdania
  Sprawozdania finansowe
Akty Prawne
  Uchwały
  Zarządzenia
  Regulaminy
  Ogłoszenia
  Plany pracy
  Rekrutacja - oddziały przedszkolne
  Rekrutacja - klasy I
Mapa serwisu
Statystyka stron
Instrukcja obsługi

Rada Pedagogiczna (skrót RP)

Klasyfikacja pod względem zatrudnienia:

Ogółem

44

pełnozatrudnionych

40

niepełnozatrudnionych

 4

Klasyfikacja pod względem wykształcenia:

Ogółem                   

44

wyższe magisterskie

43

wyższe zawodowe

1

pozostałe

0

Klasyfikacja pod względem statusu zawodowego:

Ogółem                   

44

stażystów

0

kontraktowych

7

mianowanych

9

dyplomowanych

28

Klasyfikacja pod względem posiadanych kwalifikacji zawodowych:

kształcenie zintegrowane i edukacja wczesnoszkolna             

9

pedagogika

3

wychowanie przedszkolne

6

język polski

4

bibliotekarstwo

3

język angielski

3

religia

2

historia

1

przyroda

2

matematyka

4

plastyka

1

technika

1

muzyka

1

informatyka

1

wychowanie fizyczne

3

gimnastyka korekcyjna

3

wychowanie do życia w rodzinie

1

inne-egzaminator OKE

1

 


Biuletyn redaguje:
Anna Kozera
akozera@sp2.olawa.ig.pl

licznik: 6192 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
17-05-2017: Ogłoszenie 1/2017 więcej...
20-06-2016: Ogłoszenie 1/2016 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla klas I rok szkolny 2016/2017 więcej...
28-01-2016: Zasady rekrutacji dla oddziałów przedszkolnych rok szkolny 2016/2017 więcej...
12-06-2015: Ogłoszenie 1/2015 więcej...
27-05-2014: Ogłoszenie 1/2014 więcej...
14-05-2010: Ogłoszenie 1/2010  więcej...
06-04-2009: Ogłoszenie 2/2009 więcej...
25-02-2009: Ogłoszenie 1/2009 - zapisy uczniów więcej...
24-04-2008: Ogłoszenie nr 2 więcej...